تاریخ به روز رسانی : 1401/05/29

درایورها و نرم افزار ها
ANFU AF70
شما می توانید به روز ترین نسخه نرم افزارها و ابزارهای های مورد نیاز دستگاه خود را دانلود کنید.

نرم افزار های جانبی

Software

Driver

Windows 7-8

Windows 10

اپلیکیشن بانکی

SecondApp download tool

پرداخت نوین VC20220918001

از سریال 0001 تا سریال 2040

از سریال 2041 به بالا

اپلیکیشن مدیر

ManageApp download tool

ورژن: VS20220809561

از سریال 0001 تا سریال 2040

از سریال 2041 به بالا

فریمور

OS Download Tools

ورژن : SP_CV2.9A

جهت دانلود روی دکمه زیر کلید کنید