سهم هر شرکت PSP از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

سهم هر شرکت PSP از تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش – دی ۱۳۹۸

از نظر تعداد: آسان پرداخت در ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی و به پرداخت ملت در کارتخوان فروشگاهی بالاتر هستند.

از نظر مبلغ: آسان پرداخت در ابزار پذیرش موبایلی، به پرداخت ملت در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بالاتر هستند.

پست‎های مرتبط:

تبریک سال نو

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت...

بخشنامه جدید راه‌اندازی کارتخوان پزشکان تا پایان بهمن ماه

خشنامه جدید راه‌اندازی کارتخوان پزشکان تا پایان بهمن ماه🏛 سازمان...

همکاری با تجارت الکترونیک هامون

استخدام در هامون

شرکت تحارت الکترونیک هامون بر ای تکمیل کادر انسانی خود...

Theme Settings