سهم هر شرکت PSP از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

سهم هر شرکت PSP از تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش – دی ۱۳۹۸

از نظر تعداد: آسان پرداخت در ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی و به پرداخت ملت در کارتخوان فروشگاهی بالاتر هستند.

از نظر مبلغ: آسان پرداخت در ابزار پذیرش موبایلی، به پرداخت ملت در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بالاتر هستند.

پست‎های مرتبط:

همکاری با تجارت الکترونیک هامون

استخدام در هامون

شرکت تحارت الکترونیک هامون بر ای تکمیل کادر انسانی خود...

دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرند

دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرند...

بخشنامه جدید راه‌اندازی کارتخوان پزشکان تا پایان بهمن ماه

خشنامه جدید راه‌اندازی کارتخوان پزشکان تا پایان بهمن ماه🏛 سازمان...

Theme Settings