مطالب اخیر

دستگاه کارتخوان سیار NEXGO G3

قیمت عادی 2,300,000 تومان incl.VATقیمت فروش ویژه 1,900,000 تومان incl.VAT
Out Stock
-3%
مشاهده سریع

دستگاه کارتخوان سیار -آکبند BITEL 5100

قیمت عادی 3,100,000 تومان incl.VATقیمت فروش ویژه 3,000,000 تومان incl.VAT

دستگاه کارتخوان سیار-آکبند PAX S910 max

قیمت عادی 2,500,000 تومان incl.VATقیمت فروش ویژه 2,400,000 تومان incl.VAT

دستگاه کارتخوان سیار – ریفر PAX S58

قیمت عادی 1,600,000 تومان incl.VATقیمت فروش ویژه 1,550,000 تومان incl.VAT

دستگاه کارتخوان ثابت-ریفر +PAX S80

قیمت عادی 1,150,000 تومان incl.VATقیمت فروش ویژه 1,100,000 تومان incl.VAT

Theme Settings