کارگزاران فروش و پشتیبانی

تهران - شرکت تجارت الکترونیک مروارید اسپیناس

مدیر کارگزاری : جناب آقای سخایی

آدرس : تهران، مرکزی شپهر، کوچه گل آرا، خیابان شهید مهدی عباس اناری، پلاک 99 طبقه چهارم واحد 15

شماره تلفن: 88698380-021           موبایل مدیر کارگزاری : 09123989020

تهران - هوشمند پردازان نوآفرینان ویرا

مدیر نمایندگی : جناب آقای بابایی

آدرس : تهران، —–

شماره تلفن: 26700443-021          موبایل مدیر نمایندگی : 09126783899

تهران - آوا پی

مدیر نمایندگی : حمید رضا علی دوستی

آدرس : تهران، پیشوا خیابان شریعتی پلاک 205

شماره تلفن: 91013080-021          موبایل مدیر نمایندگی : 09219515238

تهران - تجارت مبین فرتاک

مدیر نمایندگی : جناب آقای یوسفیان

آدرس : تهران —–

شماره تلفن: –          موبایل مدیر نمایندگی : 09120174291

فارس - آتین تجارت الکترونیک نیکان

مدیر نمایندگی : جناب آقای کارگرفرد

آدرس : شیراز —–

شماره تلفن: 32362113-071          موبایل مدیر نمایندگی : 09215776917

اصفهان - شرکت توسعه تراکنش دیباگران

مدیر نمایندگی : جناب آقای ناظم زاده

آدرس : اصفهان اتوبات شهید اقارب پرست، بلوار شهید عباس پور ساختمان زاینده رود طبقه اول

شماره تلفن: 33900000-031           موبایل مدیر نمایندگی : 09138338950

مازندران - مبین ارتباط یکتا

مدیر نمایندگی : جناب آقای محمودیان

آدرس : مازندران —–

شماره تلفن: 33347560-011          موبایل مدیر نمایندگی : 09113588079

تبریز - فن آوا پرداخت ایرانیان

مدیر نمایندگی : جناب آقای شیخی

آدرس : تبریز —–

شماره تلفن: 37221629-041          موبایل مدیر نمایندگی : 09146616182

مشهد - توان الکترونیک پارس آوای شرق

مدیر نمایندگی: جناب آقای شیرانی

آدرس: مشهد، میدان استقلال  مابین پروتیین نور قایم و جتم نوش، پلاک 3

شماره تلفن:051-36011100 شماره موبایل: 09156916095